Walter de Haan: ´IHE is niet het rijden op een luchtfiets. We laten écht een use case zien´

Van 12 tot en met 14 maart vindt de jaarlijkse beurs Zorg & ICT plaats in de Jaarbeurs te Utrecht. Ook IHE Nederland is wederom van de partij. Naast dat de bezoeker op de stand met de stichting in gesprek kan gaan, organiseert IHE samen met MedicalPHIT een aantal tours en een interoperabiliteit demonstratie. In dit artikel is Walter de Haan aan het woord. Hij is informatiemanager integrale zorg en welzijn bij SIGRA en projectcoördinator IHE voor inhoudelijke projecten, waaronder de beurs Zorg & ICT.

Walter de Haan

Walter de Haan

Drie dagen per week werkt Walter de Haan voor SIGRA, een samenwerkingsverband van organisaties en formele netwerken, actief in zorg en welzijn in Amsterdam, Amstelveen, Diemen, Zaanstreek Waterland en Noord-Holland-Noord. In SIGRA zijn ruim 100 organisaties verenigd, met samen ruim 130.000 medewerkers. De speerpunten van SIGRA zijn: Arbeidsmarkt en Onderwijs, Integrale Zorg en Welzijn en ICT, Innovatie & eHealth. ¨Ik zit in het laatstgenoemde team¨, vertelt De Haan. ¨Mijn specialisatie ligt met name in de overdracht van gegevens van patiënten rondom de tweedelijn. Oftewel, uitwisseling van gegevens tussen onder andere huisartsen, apotheken en ziekenhuizen. In totaal zijn zo´n 45 zorginstellingen/praktijken bij dit programma betrokken.¨

Het speerpunt ´ICT, Innovatie & eHealth´ bij SIGRA kent drie pijlers:

 • Het verbeteren van zorg door de overdracht van patiëntgegevens en het hiervoor zoeken naar samenwerkingen;
 • Het verbeteren van de zorg door het betrekken van de patiënt;
 • Het verbeteren van zorg door het gebruik van slimme data.

¨Wat het eerste punt betreft¨, vervolgt De Haan ¨binnen SIGRA bieden we onder andere IHE-XDS dienstverlening aan. Wij kennen namelijk een regionale infrastructuur.¨ Later in dit artikel gaan we nader in op onder andere IHE-XDS.

Beurs Zorg en ICT: stand, tours en live demo

Niet alleen werkt Walter de Haan voor SIGRA. Een dag per week is hij als projectcoördinator betrokken bij IHE Nederland. Zo zit hij namens de stichting in de architectuurcommunity van het Zorginstituut Nederland en neemt het deel in de werkgroep GTS (Gespecificeerde Toestemming). ¨Voor dit laatste wordt overigens ook een IHE-profiel gemaakt¨, zegt De Haan.

Het praktisch organiseren voor IHE van de beurs Zorg & ICT behoort bij de taken van De Haan. Voor de beurs worden drie zaken georganiseerd:

 • Een stand, waarop IHE-mensen het gedachtegoed van IHE promoten en in gesprek gaan met bezoekers/
 • Een drietal tours; imaging innovation tour, interoperability tour en toegang voor de patiënt tour. De bezoeker maakt een rondje over de beursvloer en komt in contact met die leveranciers die iets met het onderwerp te maken hebben en vertellen hoe het in de praktijk werkt.
 • Een interoperabiliteit demonstratie.

Over het laatste ´item´ vertelt Walter de Haan: ¨Live geven we drie keer per dag een demo over hoe IHE in de praktijk werkt. Een zwangere vrouw is bij de verloskundige geweest en wordt doorverwezen naar het ziekenhuis in verband met een mogelijke groeiachterstand. De overdracht van haar gegevens gaat elektronisch, zodanig dat het ziekenhuis kan bekijken wat de status van de patiënt is. De zwangere vrouw kan zelf haar gegevens inzien in het PGO. Tijdens de borstvoeding voelt de vrouw en bobbeltje in haar borst. De huisarts verwijst de vrouw naar het ziekenhuis voor een aanvullende diagnostiek. Oftewel we tonen de bezoekers, dat met behulp van interoperabiliteit een integraal dossier in te zien is door meerdere disciplines, in meerdere systemen met meerdere zorginstellingen.¨

Vijf leveranciers (Alphatron Medical Systems, Enovation, Ivido, NEXUS Nederland en Orfeus) werken mee aan de interoperabiliteit demonstratie. In de demo is dus te zien hoe verschillende systemen van leveranciers interoperabel met elkaar zijn. Walter de Haan vult aan: ¨Het mooie is, dat we de twee casussen in de demo ook gecombineerd te zien zijn. Zowel gegevens van de zwangerschappen als beelden met één viewer te bekijken.¨

IHE is meer dan XDS

Veel mensen in de zorgsector die gehoord hebben van IHE, denken direct aan IHE-XDS. Hét profiel van IHE. Maar IHE kent over de 100 profielen. En, voor alle duidelijkheid XDS - een op standaarden gebaseerd profiel, dat ingezet wordt bij het delen van medische informatie tussen zorginstellingen, dat afstemming vereist op organisatie en vele niveaus - bevat zelf ook een aantal profielen. Walter de Haan: ¨De term IHE-XDS wordt niet altijd correct gehanteerd. Het is het IHE-profiel, dat het meest in het oog springt. Maar hebben we het over IHE-XDS, dan gebruiken we standaard al meer IHE-profielen. Voor de implementatie van een use case op basis van IHE-standaarden, heb je een set van standaarden nodig. Bij IHE-XDS moet je ook denken aan profielen voor logging, authenticatie, toestemming et cetera.¨

Op de beurs Zorg & ICT ziet de bezoeker dus IHE-XDS met onderliggende profielen en nog een aantal andere, te weten:

 • XDS en XDS.i (documenten en beelden)
 • XCA en XCA.i (regionale / landelijke uitwisseling)
 • BPPC (toestemming)
 • Authenticatie (XUA)
 • ATNA (logging)
 • CT (consistente tijd)
 • XCPD (zoeken patiënt)

Meer informatie over de IHE-profielen is te vinden onder deze link.

Vernieuwend

Wat is vernieuwend op de beurs als we kijken naar IHE? Walter de Haan: ¨Dat we dit jaar toch weer een live demo laten zien en daarbij ook het PGO betrekken.¨

Tot slot zegt De Haan: ¨We laten zien, dat IHE ook echt werkt in de praktijk. Het is geen rijden op een luchtfiets. Bovendien, we zijn ook weer een stap verder; we laten de Medmij-standaarden zien. We hebben een PGO-ontsloten, op de wijze waarop Medmij het ook in gedachte heeft.¨

---

Meld je nu aan voor de beurs (gratis).

Meld je nu aan voor een of meerdere tours