Wander Eltink: ´Niemand is zo nauwkeurig als de patiënt zelf´

Van 11 tot en met 15 februari jl. vond de jaarlijkse HIMSS Conference plaats in Orlando (VS). Vanuit The HIMSS Dutch Community bezocht een Nederlandse delegatie het event. IHE Nederland - onder leiding van Tie Tjee en Marlene Gigase - gaven een aantal interoperabiliteit tours. We laten mensen aan het woord die het event/IHE bezocht hebben. Wat hebben zij geleerd en hoe verder? ChipSoft: ¨De markt beweegt ongelooflijk snel. ICT is inmiddels niet meer weg te denken uit de zorg en de HIMSS is bij uitstek de plaats om bijgepraat te worden over de laatste trends en ontwikkelingen.¨

Wander Eltink

Wander Eltink

Bijna tien jaar werkt hij al bij ChipSoft: Wander Eltink. Hij begon als Sales Consultant.Vijf jaar geleden werd hij Sales Manager. In die hoedanigheid coördineert hij de commerciële activiteiten voor bestaande en nieuwe klanten in diverse markten. Eltink vertelt: ¨We zijn een groot bedrijf, maar hebben maar één product: HiX. Hiermee ondersteunen we een veelvoud aan type zorginstellingen. Wat we tegenwoordig zien, is dat bij veel ´activiteiten´ ook de patiënt betrokken wordt. Vandaar dat ook een patiëntportaal onderdeel is van het systeem. De patiënt kan inmiddels zeer veel zelf, zoals zijn/haar dossier inzien en communiceren met de arts.¨

Connectathon

ChipSoft zet haar product weg bij kleine en grote zorginstellingen. Maar hoe zit het met de interoperabiliteit tussen zorginstellingen? Wander Eltink: ¨Dat doen we ook al heel lang. We hebben diverse oplossingen om te kunnen communiceren met applicaties van derden en medische apparatuur. We ondersteunen daar waar mogelijk de (inter)nationale standaarden om een naadloos werkproces en informatieoverdracht te kunnen garanderen.¨

In oktober 2018 interviewde IHE Remko Nienhuis, Manager Research & Development bij ChipSoft. Hij vertelde toen, dat het bedrijf al langere tijd bezig is met IHE en haar integratieprofielen. Echter, komende april zal ChipSoft voor de eerste keer aanwezig zijn op de IHE Europe Connecathon in Rennes (Frankrijk). Dé jaarlijkse sessie waarop leveranciers hun systemen testen op interoperabiliteit. Slaagt ChipSoft voor specifieke IHE-integratieprofielen op de Connectathon, dan mag het bedrijf een zogenaamd Integration Statement opstellen voor die profielen. ¨Een ´zekerheid´ voor de klant¨, zegt Wander Eltink. Maar ook omdat er qua wetgeving van alles gebeurt. Onder andere daarom, dat wij actief deelnemen aan de Meet Ups, die het Informatieberaad in de Zorg regelmatig organiseert.¨

Remko Nienhuis vult aan: ¨Op de Connectathon gaan we het IHE XCA profiel testen en alle aan XCA verbonden profielen, zoals XUA, ATNA en CT.¨

Remko Nienhuis

Remko Nienhuis

Inspiratie en innovatie

Op de vraag waarom Wander Eltink en Remko Nienhuis op de HIMSS waren, zeggen de heren: ¨Enerzijds om inspiratie op te doen en anderzijds om met onze klanten in gesprek te gaan over de laatste innovaties. De markt beweegt ongelooflijk snel. Steeds meer zien we zorginstellingen die Zorg-ICT als een strategisch onderwerp aanvliegen, en dat is ook niet zo vreemd met de uitdagingen van een hedendaagse zorginstelling. Ook zij willen weten, wat de meerwaarde van ICT voor hun zorginstelling kan zijn.¨

Wander Eltink heeft op de HIMSS gezien waar veel aandacht naar uitging. Het viel hem op, dat er veel interesse was voor thema’s als data driven healthcare, gegevensuitwisseling, capaciteitsmanagement en minimaliseren van de registratiedruk. Hij legt uit: ¨De zorg staat enorm onder druk. Een 100% bezetting op de OK’s betekent bijvoorbeeld niet, dat er optimaal gebruik wordt gemaakt van de beschikbare resources. Het poliklinisch proces, OK proces en bedmanagement moeten op elkaar worden afgestemd.¨

IHE tours

Bij een van de tours die IHE gaf op de HIMSS over interoperabiliteit nam ook beide heren van ChipSoft deel. Eltink: ¨Het is goed om te zien, dat IHE een hele praktische invulling geeft van processen en protocollen. Tastbaar maken, welke gegevensuitwisseling mogelijk is voor een zorginstelling en hoe belangrijk een naadloze integratie tussen de verschillende systemen is.¨

Remko Nienhuis: ¨Het is inspirerend om te zien hoe tot wel 10(!) leveranciers gezamenlijk de interoperabiliteitsproblemen in een use case oplossen. Daar spreekt veel energie en enthousiasme uit.¨

Grote stappen

Ook op de HIMSS is duidelijk te zien, dat de patiënt steeds meer de regie krijgt over zijn gegevens en beelden, zegt Wander Eltink tot slot. ¨Steeds meer is hij onderdeel van het zorgproces. Met z´n allen maken we hierin dan ook grote stappen. Kijk naar Nederland. In de tweedelijn kennen we het programma VIPP. Hierin wordt onder andere de verplichting opgenomen, dat de patiënt volledige inzage in zijn dossier moet hebben. Dat is mooi. Want er is niemand zo nauwkeurig als de patiënt zelf.¨