Over IHE Nederland

IHE Nederland is de Nederlandse tak van de internationale IHE-organisatie, opgericht in 2004 door en voor gebruikers en leveranciers van IT in de Nederlandse gezondheidszorg. IHE Nederland richt zich op de procesgang en integratie van IT-systemen in ziekenhuizen en alle aspecten van integratie rond het EPD (Elektronisch Patiënten Dossier).

Missie

Onze missie is het promoten van het internationale IHE-raamwerk ten behoeve van veilig, doelmatig en efficiënt verzamelen, integreren en uitwisselen van klinische patiënt- en procesinformatie. Met als doel een efficiënt en effectief zorgproces en een optimale medische zorg voor de cliënt/patiënt te bevorderen. Deze doelstelling is opgenomen in de statuten van de stichting IHE Nederland.

Doelstelling

IHE stelt praktische oplossingen voor workflow en systeemintegratie beschikbaar, gebaseerd op wereldwijde standaarden als DICOM voor de PACS-omgeving en HL7 voor de RIS/ZIS-omgeving. IHE biedt deze oplossingen, zogenaamde profielen, voor de verschillende domeinen binnen de gezondheidszorg. IHE definieert per domein integratieprofielen die verzameld worden in Technical Frameworks. Deze integratieprofielen zijn bouwstenen voor geïntegreerde oplossingen waarbij interoperabiliteit tussen de verschillende deelsystemen gegarandeerd wordt.

IHE Nederland tracht haar doel onder andere te verwezenlijken door het samenbrengen en informeren van belanghebbenden en het stimuleren van praktische toepassingen, gebaseerd op het IHE-raamwerk. Hiermee krijgt de zorgverlener toegang tot relevante patiëntgegevens op de juiste plaats, op het juiste moment. De zorgverlener wordt zo ondersteund in optimale besluitvorming en efficiëntie in de zorgverlening. Het IHE-raamwerk is de basis voor een te ontwikkelen Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) ten behoeve van de Nederlandse gezondheidsinstellingen.

Bestuur en Organisatie

De organisatie van IHE Nederland bestaat uit een bestuur en een stuurgroep. Binnen de organisatie worden alle activiteiten binnen werkgroepen uitgevoerd.  Het bestuur Zoals binnen alle IHE-organisaties wereldwijd, bestaat het bestuur uit een vertegenwoordiger vanuit de industrie en een…

Lees meer »

Werkgroepen

Werkgroepen binnen IHE Nederland bestaan doorgaans uit mensen (IHE-deelnemers) die zich rond een IHE specifiek domein, thema of onderwerp groeperen, zulks ter verdere studie. Voorbeelden zijn de werkgroepen PCC, PCD, Architectuur en Zorg & ICT. Het is voor IHE deelnemers mogelijk een…

Lees meer »

Internationaal

IHE is een internationaal samenwerkingsverband tussen gebruikers en leveranciers van IT in de zorgsector. IHE promoot het gecoördineerd gebruik van gevestigde standaarden zoals DICOM en HL7 om specifieke klinische behoeften ten aanzien van optimale patiëntenzorg in te vullen. Systemen…

Lees meer »

Het ontwikkelproces

Sinds 1998 vinden de IHE-ontwikkelingen plaats volgens een strak gedefinieerde cyclus met een vaste doorlooptijd. Elk jaar verschijnen nieuwe IHE-integratieprofielen, gericht op actuele vraagstukken en getest door leveranciers in grootschalige testsessies (Connectathons). Voor het…

Lees meer »

Onderwijs

Voor IHE is onderwijs altijd al een belangrijke factor geweest. In de huidige activiteiten van IHE Nederland is dat ook terug te zien, zo is de IHE Academy een belangrijke schakel in onze activiteiten en leveren we bijvoorbeeld een bijdrage aan het curriculum van de opleiding voor Klinisch…

Lees meer »

IHE en RSO Jaarcongres 2019

BEKIJK NU DE FOTO´S VAN HET IHE NL EN RSO NL JAARCONGRES (fotograaf Annemieke Borrias, Eyesmile) BEKIJK HIER DE PRESENTATIES VAN DEZE MOOIE CONGRESDAG LEES NU HET INTERVIEW MET EVERT SANDERS EN RENIE HEERBAART N.A.V. HET JAARCONGRES Vorig jaar organiseerden IHE Nederland en RSO…

Lees meer »