Werkgroepen

Werkgroepen binnen IHE Nederland bestaan doorgaans uit mensen (IHE-deelnemers) die zich rond een IHE specifiek domein, thema of onderwerp groeperen, zulks ter verdere studie. Voorbeelden zijn de werkgroepen PCC, PCD, Architectuur en Zorg & ICT. Het is voor IHE deelnemers mogelijk een werkgroep te starten. Hiervoor zijn richtlijnen opgesteld. 

Werkgroepen staan onder toezicht van de stuurgroep van IHE Nederland. Op dit moment zijn de volgende werkgroepen actief:

Werkgroep Zorgprocessen

De werkgroep Zorgprocessen van IHE Nederland heeft het proces van transmuraal multidisciplinair overleg (MDO) beschreven inclusief welke…

Lees meer »

Architectuur

De brugfunctie tussen de business en de techniek, dat is het werkveld van deze werkgroep. De doelstellingen van de zorgaanbieders op business…

Lees meer »

Educatie en Congres

De werkgroep Educatie en Congres houdt zich bezig met: Het opzetten van een Nederlandstalig IHE-onderwijsprogramma toegespitst op de…

Lees meer »

Lab

De werkgroep Lab houdt zich bezig met: De toepassing van de IHE-Labprofielen voor Nederland. De werkgroep werkt hierbij samen met Nictiz…

Lees meer »

Pathologie

De werkgroep Pathologie is in 2012 opgericht naar aanleiding het congres Pathologie 2.0 dat MedicalPHIT organiseerde. Digitale pathologie…

Lees meer »

Patient Care Coordination

Het Patient Care Coordination (PCC) domein werd opgericht in juli 2005 en beslaat integratievraagstukken tussen zorgaanbieders. In het domein…

Lees meer »

Patient Care Devices

De werkgroep Patient Care Devices houdt zich bezig met gegevensuitwisseling door patiëntapparatuur in de patiënt of in zijn directe omgeving…

Lees meer »

PCC Oncologie

De expertgroep oncologie houdt zich bezig met ontwikkelingen rondom oncologische informatie-overdracht en de rol die IHE daarbij speelt. Zo…

Lees meer »

Public Relations

Deze werkgroep vertegenwoordigt IHE Nederland en verspreidt informatie over IHE Nederland met als doel het bekend(er) maken van IHE in…

Lees meer »

Zorg & ICT

De werkgroep Zorg & ICT van IHE Nederland heeft zich ten doel gesteld het IHE gedachtengoed op heldere wijze over te brengen op potentieel…

Lees meer »