Architectuur

De brugfunctie tussen de business en de techniek, dat is het werkveld van deze werkgroep. De doelstellingen van de zorgaanbieders op business niveau en de specificaties zoals die door IHE zijn ontwikkeld in integratieprofielen worden met elkaar verbonden.

Het ontwikkelen van business- en architectuurprincipes, referentiemodellen, standaarden en ‘Best Practices’ staat op de agenda om hergebruik te bevorderen. Hiervoor worden de specificaties van IHE integratieprofielen veralgemeniseerd.

Daarnaast wordt ook gewerkt aan het toegankelijk maken van de IHE integratieprofielen met een profile-browser.

Neem voor meer informatie over deze werkgroep contact op met het IHE secretariaat.