Educatie en Congres

De werkgroep Educatie en Congres houdt zich bezig met:

  • Het opzetten van een Nederlandstalig IHE-onderwijsprogramma toegespitst op de Nederlandse situatie. De werkgroep brengt onder andere in kaart wat de informatiebehoefte is bij ziekenhuizen, ICT-leveranciers en producenten van medische apparatuur. Op basis daarvan wordt onderwijs en voorlichtingsmateriaal ontwikkeld.
  • De organisatie van het jaarlijkse IHE Nederland congres. Hieronder valt onder andere het samenstellen van het programma en het uitnodigen van de sprekers. Samen met het secretariaat van IHE Nederland regelt de werkgroep de praktische zaken rondom het congres.
  • Het organiseren van Dutch guided tours op internationale congressen met IHE demonstraties.

Meer informatie? Stuur een mail naar het secretariaat van IHE Nederland: secretariaat@ihe-nl.org