Lab

De werkgroep Lab houdt zich bezig met:

  • De toepassing van de IHE-Labprofielen voor Nederland. De werkgroep werkt hierbij samen met Nictiz in het kader van het landelijke eLab-programma. Onderdeel van deze samenwerking is het identificeren en uitwerken van 'use-cases' die betrekking hebben op de electronische communicatie van aanvragen en uitslagen tussen onder andere huisartsen en laboratoria.

In de afgelopen periode heeft de werkgroep een aantal high-level use-cases opgesteld die te maken hebben met de 'order' communicatie naar een laboratorium en de 'uitslag' communicatie naar de aanvrager. Deze use-cases zijn in detail uitgewerkt voor onder meer:

  • 'Creatinine bepaling in bloed'
  • 'EBV bepaling', later uitgebreid met 'CMV bepaling' en een 'CMV Viral Load test'
  • 'TBC bepaling in sputum'
  • 'Urinekweek'
  • 'Q-Koorts'

Neem voor meer informatie contact op met het secretariaat van IHE Nederland: secretariaat@ihe-nl.org