Pathologie

De werkgroep Pathologie is in 2012 opgericht naar aanleiding het congres Pathologie 2.0 dat MedicalPHIT organiseerde. Digitale pathologie (of virtuele microscopie) is een trend in de pathologie die snel groeiende is: meer laboratoria gaan over tot de aanschaf van coupescanners, er komen meer leveranciers, zowel van scanners als van software en de behoefte aan het uitwisselen van gescande coupes groeit. Naast deze digitaliseringstrend van coupes zijn er natuurlijk ook op andere plaatsen binnen de pathologie stappen te maken met het gebruik van ICT en standaarden, denk bijvoorbeeld aan gestructureerde gegevensvastlegging. Dat laatste wordt momenteel overigens voor de laboratoria gefaciliteerd door PALGA. Er zijn een aantal initiatieven om coupes onderling uit te wisselen, maar zolang je geen standaarden gebruikt blijven dit locale/regionale initiatieven omdat de schaalbaarheid beperkt is.

In de werkgroep Pathologie worden twee whitepapers geschreven: één over consultatie en één over gestructureerde verslaglegging om te beschrijven wat de use cases in Nederland zijn (ook in relatie tot PALGA) en om ze te vertalen naar IHE-profielen. Daarnaast maken we Pathologie laboratoria bekend met IHE en in het bijzonder het pathologie domein. Aangezien steeds meer laboratoria aan de slag gaan met digitale pathologie is dit het moment om ze bekend te maken met IHE zodat ze hier in hun aankooptrajecten rekening mee houden. Tenslotte zoeken we aansluiting bij de internationale IHE pathologie werkgroep.

Contactpersoon voor deze werkgroep is:

Dr. André Huisman
Senior consultant MedicalPHIT

Domus Medica
Mercatorlaan 1200
3528 BL Utrecht
ahuisman@phit.nl

André Huisman is ook te bereiken via Twitter en LinkedIn.