Patient Care Devices

De werkgroep Patient Care Devices houdt zich bezig met gegevensuitwisseling door patiëntapparatuur in de patiënt of in zijn directe omgeving zoals hartslag- en bloeddrukmeters, infuuspompen en vele andere kleine applicaties.


De volgende werkzaamheden behoren tot het takenpakket van de werkgroep:

  • Leveranciers van PCD-actoren attenderen op de beschikbare integratieprofielen
  • Het stimuleren van het gebruik van PCD implementatieprofielen
  • Betrokkenen in ziekenhuizen wijzen op het bestaan van de PCD-integratieprofielen
  • Betrokkenen in ziekenhuizen en instellingen adviseren over opname van eisen betreffende de PCD-profielen in het PvE
  • Kennis opdoen van bestaande PCD-integratieprofielen.
  • Het peilen van de behoefte aan nieuwe profielen
  • Aanpassing van bestaande profielen aan de Nederlandse situatie
  • Afvaardiging van een monitor naar de IHE Europe Connectathon ter ondersteuning van de verificatie van de PCD profielen
  • Advisering omtrent mogelijke IHE PCD-showcase op de Zorg & ICT beurs.
  • Terugkoppeling geven op andere profielen vanuit het perspectief van een of meer PCD-profielen.

Momenteel zijn er negen PCD profielen gedefinieerd in het IHE PCD Technical Framework. Daarnaast zijn er vijf PCD profielen in ontwikkeling. Een overzicht van deze profielen vindt u hier.

In 2011 is vanuit de werkgroep een monitor afgevaardigd naar de IHE Europe Connectathon om te ondersteunen bij de verificatie van de PCD profielen.
In 2010 en 2011 heeft de werkgroep geadviseerd over gebruik van de PCD profielen in de showcase van de Zorg&ICT beurs.

De werkgroep bestaat uit de volgende vertegenwoordigers vanuit de industrie:
GE, Dräger, Philips, E-novation, ICT Automatisering en Ité-Medical,
en vanuit de ziekenhuiswereld: NVKF.

 

De werkgroep zou graag een grotere vertegenwoordiging vanuit gebruikersperspectief verwelkomen. Wij zijn op zoek naar enthousiaste zorgverleners van bijvoorbeeld ziekenhuizen en medisch-specialistische beroepsverenigingen.

 

Neem voor meer informatie over de activiteiten van deze werkgroep contact op met:
E-mail: secretariaat@ihe-nl.org