PCC Oncologie

De expertgroep oncologie houdt zich bezig met ontwikkelingen rondom oncologische informatie-overdracht en de rol die IHE daarbij speelt. Zo is bijvoorbeeld het traject van de sneldiagnostiek geanalyseerd met het doel vast te stellen of dit verbeterd kon worden door (beter) gebruik te maken van beschikbare oplossingen voor informatie-uitwisseling zoals IHE deze biedt.

De voorzitter van deze expergroep is Ronald Vlaanderen.

Neem voor meer informatie over deze expertgroep contact op met het secretariaat van IHE Nederland: secretariaat@ihe-nl.org