Bestuur en Organisatie

De organisatie van IHE Nederland bestaat uit een bestuur en een stuurgroep. Binnen de organisatie worden alle activiteiten binnen werkgroepen uitgevoerd. 

Het bestuur

Zoals binnen alle IHE-organisaties wereldwijd, bestaat het bestuur uit een vertegenwoordiger vanuit de industrie en een vertegenwoordiger vanuit de gebruikersgroepen, de gezondheidszorg. In Nederland is voor financiële zaken een derde bestuurslid actief. Het bestuur bestaat uit:

Evert Sanders vertegenwoordigt de gebruikers vanuit de gezondheidszorg, 'User-chair'

Evert is radioloog in het Amphia Ziekenhuis en lid van de NVvR (Nederlandse Vereniging voor Radiologie)

evert.sanders@ihe-nl.org

Zie ook zijn LinkedIn profiel voor meer informatie.

Tie Tjee heeft zitting op de 'Vendor-chair' als vertegenwoordiging vanuit de leveranciers.

Tie werkt als Partner / Managing Consultant bij Beter Healthcare

'Als er interoperabiliteit in de zorg is, krijgt de patiënt meer zelfregie en is het mogelijk meer zinvolle informatie uit data te halen ten behoeve van de kwaliteit en efficiency van de zorg. Dat is wat mij motiveert mij in te zetten voor IHE'

tie.tjee@ihe-nl.org

Zie ook zijn LinkedIn profiel voor meer informatie.

Onno Gabel bewaakt de financiële zaken als penningmeester binnen IHE Nederland.

Onno is Consultant/ Programmamanager bij MedicalPhit.

'Als we meer samenwerken, kunnen we zoveel van elkaar leren. De zorg kan zoveel beter als we informatie goed uitwisselen. Ik vind het boeiend om in gesprek te zijn met collega's in het land over de uitdagingen waar we voor staan. Samen te zoeken naar oplossingen'

onno.gabel@ihe-nl.org

Zie ook zijn LinkedIn profiel voor meer informatie.

Stuurgroep

Deelnemers op corporate niveau hebben toegang tot de stuurgroepvergadering. Deze vergadering bepaalt het beleid en zet activiteiten van IHE Nederland in gang. Tijdens de stuurgroepvergadering presenteren de verschillende werkgroepen hun vorderingen en worden actuele thema's besproken. De stuurgroepvergadering vindt elke maand plaats.

Werkgroepen

Binnen IHE Nederland zijn er meerdere werkgroepen actief die zich bezighouden met verschillende onderwerpen binnen het IHE werkveld.