Het ontwikkelproces

Sinds 1998 vinden de IHE-ontwikkelingen plaats volgens een strak gedefinieerde cyclus met een vaste doorlooptijd. Elk jaar verschijnen nieuwe IHE-integratieprofielen, gericht op actuele vraagstukken en getest door leveranciers in grootschalige testsessies (Connectathons). Voor het ontwikkelen van integratieprofielen werkt IHE volgens een gedefinieerd en gecoördineerd proces.

De vier stappen van het ontwikkelproces zijn:

 1. Identificeren van interoperabiliteitsproblemen
  Clinici en IT-specialisten werken samen om veel voorkomende interoperabiliteitsproblemen op het gebied van de toegankelijkheid van informatie, de klinische werkschema's en op het gebied van het beheer en de identificatie van de onderliggende infrastructuur, te definiëren.
 2. Omschrijven van het integratieprofiel
  IT-specialisten met ervaring in de gezondheidszorg identificeren standaarden waarmee problemen kunnen worden aangepakt. Ze maken specifieke keuzes en leggen deze vast in een IHE integratieprofiel.
 3. Testen tijdens een Connectathon
  Leveranciers implementeren een of meer IHE integratieprofielen in hun producten. Ze testen de onderlinge interoperabiliteit van hun systemen tijdens een van de jaarlijkse Connectathons; technische sessies die onder auspiciën van IHE North America, IHE Europe en IHE Asia worden georganiseerd.
 4. Publiceren van verklaringen en gebruik van RFP's (offerteaanvragen)
  Leveranciers publiceren IHE-integratieverklaringen om aan te geven welke IHE-integratieprofielen door hun producten worden ondersteund. Gebruikers kunnen de IHE-integratieprofielen bij offerteaanvragen als referentie gebruiken. Op deze wijze wordt de gewenste functionaliteit en interoperabiliteit eenduidig vastgelegd. Uiteindelijk leidt dit tot efficiënte en soepele integratie bij implementatie.

Gazelle

Gazelle is een suite van tools ontwikkeld door IHE Europe, de Gazelle tools kunnen gebruikt worden voor het testen van de interoperabiliteit van medische systemen.

Lees meer »

Connectathon

De Connectathon is een jaarlijks terugkerend evenement waar verschillende leveranciers efficiënt met elkaar tot interoperabele gegevensuitwisseling komen, gebaseerd op de integratieprofielen van IHE. Software leveranciers testen de interoperabiliteit van hun systemen met elkaar. Een week…

Lees meer »

HL7

HL7 staat voor Health Level Seven: de wereldwijde standaard voor veilige, elektronische informatie-uitwisseling in de zorg. Informatie is van levensbelang voor goede en adequate zorg. Steeds hogere eisen worden daarom gesteld aan betrouwbaarheid,

Lees meer »