Connectathon

De Connectathon is een jaarlijks terugkerend evenement waar verschillende leveranciers efficiënt met elkaar tot interoperabele gegevensuitwisseling komen, gebaseerd op de integratieprofielen van IHE. Software leveranciers testen de interoperabiliteit van hun systemen met elkaar. Een week lang komen de deelnemers bij elkaar, en verbinden zij hun systemen via een fysiek netwerk om tests tussen de verschillende deelnemende systemen uit te voeren. IHE maakt gebruik van onafhankelijke waarnemers om te controleren of de tests op de juiste wijze uitgevoerd worden.

Na de Connectathon worden de testresultaten van ieder van de deelnemende leveranciers beoordeeld. Als een leverancier aan alle eisen voor de uitgevoerde tests heeft voldaan, mag hij een IHE-integratieverklaring afgeven. Deze verklaring gebruikt de leverancier om aan te tonen wat zijn systeem kan. De zorgerleners en instellingen kunnen aan de hand van zo’n verklaring concluderen waartoe het systeem van de betreffende leverancier in staat is. Een IHE-integratieverklaring is voor de zorgverleners dus een extra ondersteuning in het bepalen van hun keuze voor een software systeem.

Wereldwijd vinden jaarlijks drie Connectathons plaats, één in Amerika onder auspiciën van IHE North America, één in Azië onder auspiciën van IHE Asia en één in Europa onder auspiciën van IHE Europe. Aan een Connectathon gaat een uitgebreide voorbereiding vooraf. Het is voor de deelnemende leveranciers dan ook van groot belang dat zij zich tijdig voor een Connectathon aanmelden. Hoe beter de voorbereiding, hoe efficiënter het verloop van de week.

In de voorbereiding wordt gebruik gemaakt van uitgebreide informatie in een wiki-omgeving en van live videosessies om de deelnemers in een optimale voorbereiding te begeleiden. De deelnemers geven tijdig aan welke integratieprofielen zij in welke rollen zouden willen testen tijdens de Connectathon en vullen een uitgebreide tool in die hen ondersteunt in de voorbereiding. Deze 'suite' van tools, Gazelle genaamd, is door IHE Europe ontwikkeld en is er speciaal op gericht de deelnemers van de Connectathon te begeleiden in de voorbereiding en gedurende de Connectathon. Gazelle ondersteunt ook het werk van de waarnemers tijdens de Connectathon.