Gazelle

Gazelle is een 'suite' van tools ontwikkeld door IHE Europe. De Gazelle tools kunnen gebruikt worden voor het testen van de interoperabiliteit van medische systemen. Deze tools testen ook de naleving van de normen van de door deze systemen uitgewisselde berichten. Daarnaast biedt Gazelle ook een Test Management Solution voor het testen van de interoperabiliteit van eHealth softwarecomponenten.