HL7

In veel van de IHE-integratieprofielen wordt gebruik gemaakt van een onderliggende (internationale) standaard. Een van deze standaarden is HL7 (Health Level Seven). Dit is een internationale standaard voor veilige elektronische informatie-uitwisseling in de zorg.

Informatie is van levensbelang voor goede en adequate zorg. De manier waarop deze informatie uitgewisseld wordt, is bepalend voor de mogelijkheden die de ontvanger van de informatie heeft. Het oversturen van een digitaal document als één pakketje is minder complex en geeft minder mogelijkheden op het gebied van digitale interpretatie. Soms is dat gewoon voldoende, omdat aan de ontvangende kant alleen de wens bestaat de informatie door een zorgverlener te laten lezen. In andere gevallen bestaat de wens om de informatie ook digitaal te interpreteren. Denk bijvoorbeeld aan uitwisseling van medicatiegegevens waarbij na ontvangst de informatie digitaal getoetst wordt op de veiligheid van het medicatiegebruik van een persoon (medicatiebewaking). Dan is het versturen van informatie in de vorm van een bericht met een ad hoc samengestelde inhoud (en dus niet in de vorm van een ‘statisch’ document) een meer geschikte keuze. Een van de kernactiviteiten van HL7 is het specificeren van zulke berichten en de metamodellen waaruit dit soort berichten opgebouwd zijn.