Over IHE Nederland

Heeft u vragen voor IHE?

Van 9.00 tot 17.00 staan we voor u klaar.

Telefoon :
0318 - 58 97 91
E-mail :
secretariaat@ihe-nl.org

IHE en RSO Jaarcongres 2019

Vorig jaar organiseerden IHE Nederland en RSO Nederland voor de eerste keer samen een Jaarcongres. Het was een succes! Ook dit jaar zullen beiden organisaties samen optrekken en een congres organiseren. En wel op vrijdag 15 november 2019 in de St. Maartenskliniek te Nijmegen. U kunt zich onderaan deze pagina via het formulier al inschrijven.

Zie je de noodzaak van IHE-standaarden en samenwerking in de regio voor implementatie? Tijdens ons congres op 15 november nemen wij je mee in alle facetten van digitale informatie-uitwisseling in de zorg met ons thema ´Grenzeloos vertrouwen´

Tijdens het plenaire ochtendprogramma enthousiasmeren wij je met voorbeelden uit de praktijk. Wij nemen je mee in de ontwikkelingen in Liverpool en wat IHE daar oplevert in termen van zorgkwaliteit, tijd en geld voor de plaatselijke economie. Daarnaast hoor je van onze eigen overheid de lessons learned uit de in 2007 gekozen NORA-architectuur waarmee grenzen tussen departementen zijn vervaagd en de burger vandaag eenmalige opslag en meervoudig gebruik ervaart.

Tijdens negen verdiepende sessies gaan gerenommeerde sprekers in op een veelheid van onderwerpen met voor ieder wat wils. Een greep uit de sessies:

 • De patiënt journey in de mamaketen en bijdrage van TWIIN hierin;
 • Hoe de online toestemming de patiënt in de regie zet en een enorme efficiencyslag maakt binnen interoperabele systemen;
 • Hoe de datadriven dokter van grote meerwaarde gaat zijn voor de patiënt van morgen en hoe eenheid van taal hierin cruciaal is;
 • Hoe de patiëntsamenvatting op internationaal niveau uitgewisseld wordt met een National Contact Point;
 • Hoe de wet en regelgeving meewerkt aan grenzeloos vertrouwen in het gebruik.

En natuurlijk laten wij je zien wat er vandaag al werkt middels mooie usecases in de regio, tussen regio’s en buiten onze landsgrenzen.

Wij sluiten de dag af met een paneldiscussie over de randvoorwaarden die versnelling van digitale uitwisseling mogelijk gaat maken.

==========================================================================================================================================

PROGRAMMA

08.00 - 09.30 uur ONTVANGST EN REGISRATIE

08.30 - 09.15 uur REFRESHER COURSE, korte introductie begrippen IHE

09.45 - 11.00 uur PLENAIRE SESSIES

            09.45 - 09.50 uur Welkom

            Renie Heerbaart, directeur RSO Nederland en Tie Tjee, leveranciersvoorzitter IHE Nederland

            09.50 - 09.55 uur Uitreiking XDS Handreiking door RSO Nederland

            09.55 - 10.00 uur Pitch leveranciers

            10.00 - 10.10 uur introductie Jaarcongres IHE Nederland en RSO Nederland

            Maria Martens, dagvoorzitter

            10.10 - 10.40 uur Grenzeloos vertrouwen, wat is de opbrengst in Liverpool?

IHE bespaart tijd en geld binnen de gehele Wirral economie, maar bovenal het helpt de zorgteam bij het leveren van een betere zorg ervaring door de patiënt, ondersteu     door een veiliger, beter geïnformeerde en tijdige besluitvorming. In deze samenwerking wordt een duidelijk beeld gegeven hoe informatie delen plaatsvindt, niet alleen tussen de ziekenhuizen en huisartsen, maar ook met de GGZ, specialistische services en gemeente. Hoe bespaart het tijd bij de huisarts en hoe hebben zij het georganiseerd. dat iedere instelling bereid is en het vertrouwen heeft om informatie met elkaar te delen. En bovenal, hoe het aantoond dat de patient er baat bij heeft dat iederen zorgverlener in het zorgteam toegang heeft tot alle data en als patiënt niet de vraag moet stellen, waarom weet u dat niet.

           10.40 - 11.00 uur 

11.00 - 11.45 uur PAUZE

11.45 - 12.30 uur SESSIERONDE 1 A T/M D

A. Ondersteunen zorgprocessen zonder grenzen

De patiënt” bestaat niet voor een algemeen ziekehuis. Patiënten reizen rond door de zorg en krijgen hun diagnose en behandeling aangeleverd vanuit meerdere zorgaanbieders, waarbij verwacht wordt dat hun medisch dossier overal beschikbaar is. In deze sessie wordt uitgelegd welke grenzen gepasseerd moeten worden in de mammaketen en waar dit verbeterd kan worden o.a. met het Twiin programma.


B. Open grenzen door interoperabiliteit

Data is vaak opgesloten binnen IT systemen binnen de zorginstellingen en worden met name via handmatige kopie acties met elkaar gedeeld, waarbij elke keer opnieuw toestemming van de patiënt moet worden gevraagd. Wat is de huidige status om verschillende organisaties met bijbehorende systemen interoperabel te maken en gegevens uit te wisselen via het eenmalig vastleggen van de toestemming door de patiënt zelf?

C.Eenheid van taal opent grenzen. 

Koppeling van systemen is geweldig, maar gaat pas echt werken als de inhoud van gegevens hetzelfde betekenen en volgens dezelfde eenheid van taal worden opgebouwd. Deze sessie gaat over hoe de dokter door data gedreven wordt en wat het spreken van dezelfde taal bijdraagt aan het goed kunnen uitwisselen van gegevens.

D. Zorgeloos over de grens

Een set aan basisgegevens vastgelegd in een patiënt-samenvatting is essentieel voor de zorgverlener om uist te kunnen handelen bij een nieuwe zorgvraag. In deze sessie wordt toegelicht hoe het uitwisselen van deze patiënt-samenvatting op zowel nationaal als internationaal niveau wordt vormgegeven. 

12.30 - 13.30 uur LUNCH

13.30 - 14.15 uur SESSIERONDE 1 E T.M I

E. Heeft Schengen voor de Zorg ons vertrouwen en hoe bewaak je de grenzen?

Wet en regelgeving, vastgelegd in richtlijnen en normen, is noodzakelijk voor het veilig en vol vertrouwen kunnen uitwisselen van gegevens. Daarnaast moet er daadwerkelijk gecontroleerd worden of zorgsystemen veilig genoeg zijn en niet te eenvoudig gehackt kunnen worden. In deze sessie worden beide aspecten toegelicht. 

F. Geleerd bij de buren , hebben wij daar een grenzeloos vertrouwen in?

Lokaal en regionaal zijn veel succesvolle IHE initiatieven te benoemen. In deze sessie wordt toegelicht of deze ook daadwerkelijk zijn te kopiëren naar andere situaties of dat er opnieuw gestart moet worden, maar ook stellen we de vraag of wij de voorbeelden wel accepteren..

G. IHE Visum, lange procedure om de grens te slechten en het vertrouwen te krijgen

De procedure van selectie, implementaties en daadwerkelijk gebruik van systemen op basis van IHE duren langer dan verwacht. Heeft dit vooral te maken met afstemming en het maken van denoodzakelijke afspraken? Uiteindelijk worden de eerste positieve resultaten zichtbaar, zolang IHE maar stap voor stap wordt toegepast. 

H. Initiatieven over de grens

Nederland is een typisch land waar vergaderen en vergaderen vaak leidt tot specifieke Nederlandse oplossingen. Dat het buitenland dat vaak anders doet en we daarvan kunnen leren komt in deze sessie uitgebreid aan bod. 

14.15 - 14.25 uur ZAALWISSEL

14.25 - 15.10 uur SESSIERONDE 2 E T.M I, herhaling middagsessies

15.10- 15.45 uur PAUZE

15.45 - 17.00 uur PLENAIRE SESSIES

            15.45 - 16.10 uur

            16.10 - 16.15 uur

            16.15 - 16.40 uur

            16.40 - 17.00 uur

17.00 - 18.00 uur BORREL

==========================================================================================================================================
 

Inschrijving bezoekers

Voor deelname aan ons congres betaal je € 250,00.

Ben je een IHE individuele deelnemer dan heb je vrije toegang op naam. Bij verhindering mag in overleg een collega je vertegenwoordigen.
Voor IHE corporate deelnemers geldt een vrije toegang voor drie personen, vanaf de vierde corporate inschrijving voor het congres betaalt jouw organisatie € 250,00.

RSO leden (volgens eigen regeling) vrije toegang.

Het inschrijfformulier voor bezoekers vind je onderaan deze pagina.

Inschrijving exposanten

Ook dit jaar is er weer een exposantenmarkt tijdens het IHE Nederland en RSO Nederland Jaarcongres

Kosten € 1.500,-

Details: 

 • 4 m² standruimte (2 x 2)
 • Eén tafel en 2 stoelen
 • Elektriciteitsaansluiting
 • 3 toegangsbewijzen voor het jaarcongres (vrij te gebruiken)
 • 2 toegangsbewijzen voor klanten/relaties (specifiek voor niet-leden van IHE en/of RSO NL)
 • Catering tijdens het congresprogramma voor 5 personen
 • Bedrijfs- of organisatielogo op het programma overzicht en op de website
 • A4 advertentie in de congresmap
 • De mogelijkheid om zich tijdens de opening kort te presenteren (max. 1 minuut)

Download hier het inschrijfformulier voor exposanten.

Meer informatie over het congres

 • Programma: Evert Sanders, voorzitter van de werkgroep IHE Nederland en RSO Nederland Jaarcongres, 076-595 2491 / 06-205 25 482
 • Expositie en jaarcongres: Marita Mantle-Kloosterboer, Key Conference Support, 06-254 333 96
 • Algemeen en registratie: Marie-Jose van Dijk, secretariaat IHE Nederland, 0318-589791

Tot ziens op 15 november aanstaande!

IHE en RSO Nederland Jaarcongres 2019

 •   
 •   

Organisatie

 •   
 •   

 •   
 •